Techniki zarządzania czasem

Istnieje wiele technik, dzięki którym można skutecznie zarządzać swoim czasem. Warto wśród nich wymienić m.in.:

technikę określania priorytetów – technika ta jest powszechnie znana, chodzi o to, aby określić zadania, których wykonanie jest najważniejsze, można je ponumerować (stworzyć własny system numerowania, oddzielający zadania ważne, bardzo ważne i mało ważne), technika ta często łączy się z techniką tworzenia listy zadań;

technikę określania celu – określanie celu jest bardzo ważne szczególnie w chwili, kiedy mamy do zrobienia wiele rzeczy; codziennie można ustalać nowe cele, ale jednocześnie powinniśmy posiadać również cel nadrzędny – każdy z nas wie, do czego dąży i co chce osiągnąć, dlatego jasne postawienie sobie celu, pozwala szybciej ten cel osiągnąć;

technikę tworzenia listy zadań – aby wiedzieć, co należy zrobić danego dnia w pracy, warto stworzyć własną listę zadań, a następnie wykreślać z niej zadania, które już zostały wykonane, jest to bardzo pomocne w pracy, ponieważ o niczym nie da się zapomnieć; lista zadań często łączona jest z techniką określania priorytetów;

zasadę Pareto – w myśl tej zasady 20 % naszego czasu pracy wpływa na 80% jej efektów – warto się nad nimi zastanowić i tak wybierać zadania, aby osiągać jak najlepsze efekty – to na nich należy się skupić; w codziennej pracy zwykle bywa tak, że jedynie 3 zadania z Twojej listy są najważniejsze, dlatego warto zadawać sobie pytania: jeśli wykonam dane zadanie, jaki będzie to miało efekt? Czy warto wykonać to lub inne zadanie ze względu na efekty? Itp.;

analizę SWOT – w tym przypadku należy określić swoje słabe i mocne strony, dzięki czemu wiadomo, jakie zadania sprawiają większe trudności i można się na nich bardziej skupić;

To tylko niektóre z technik, które pozytywnie wpływają na organizację czasu pracy i rozładowują stres.